+90 312 481 80 33
Menüler
Giriş
Biyomedikal Cihaz Kalibrasyonu-

GirişBC Biyomedikal Deney ve Kalibrasyon Sağlık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Merkez üssü ANKARA'da olan ve yurdumuz genelinde faaliyet gösteren bir “ Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı” dır.

Bugün, hastanelerde kliniklerde ve diğer sağlık kurumlarında gerek teşhis gerek tedavi amaçlı kullanılan tıbbi cihazlar son teknoloji ürünü olup bu cihazların seçimi, doğru kullanımı, yönetimi ve en önemlisi BAKIMI ve KALİBRASYONU artık gözardı edilmemesi gereken önemli bir konu haline gelmiştir.

İnsan sağlığının ne kadar hassas bir konu olduğu göz önünde tutulursa; medikal alandaki teşhis ve tedavi cihazlarının deney, kalibrasyon ve bakımlarının planlı ve programlı bir biçimde yürütülmesi sayesinde, bu cihazlarda ileride çıkabilecek aksaklıkların önceden tespit edilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlanmış olur. Bu şekilde cihazın ömrü de otomatikman artacak, ileride ortaya çıkabilecek ek maliyetlerin de ortadan kalkması sağlanmış olacaktır. Her şeyden önemlisi insan sağlığı gibi önemli bir konuda verilen hizmetin kalitesi de önemli ölçüde artmış olacaktır.

Ülkemizde gündemde olan ve sıkça karşılaştığımız kalite, standardizasyon, belgelendirme, test ve ölçüm güvenirliği gibi kavramlar AB standartlarına uyum sağlama açısından kaçınılmaz olgulardır.

Ölçüm güvenirliliğinin, yani deney çalışmalarının uygulanması için BC Biyomedikal Laboratuvarı; Tıbbi Deney Laboratuvarları da dahil olmak üzere tanı, teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan tüm tıbbi cihazların Elektriksel Güvenlik Deneyleri ve Performans Doğrulamalarını yapan ve belgelendiren bağımsız bir “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarı”dır.

Bu temadan yola çıkarak 2009 yılında kurulan BC Biyomedikal Deney ve Kalibrasyon Sağlık Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; biyomedikal cihazların deney ve kalibrasyon sistemleri konusunda dünya lideri olan firmaların kalibratörlerini (USA / BC Biyomedikal Group-Fluke) kullanarak, biyomedikal kalibrasyon konusunda eğitimli ve uzman personeliyle Üniversite Eğt. ve Arş.Hast. Özel Hastaneler, Devlet Hastaneleri, Tıp Merkezleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, İl Hıfzısıhha Enstitüleri, İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bulunan tüm Tıbbi Cihazların , Ameliyathaneler, Yoğun Bakım Üniteleri, Laboratuvarlar, Radyoloji ve Görüntüleme Üniteleri, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri, 112 Acil Servis Ambulans Üniteleri ağırlıklı olmak üzere hastanelerdeki tüm tıbbi cihazların deney ve kalibrasyonlarını uluslararası standartlara göre yapmaktadır.