+90 312 481 80 33
Menüler
Giriş
Çekerocak Validasyonu -

Giriş


    Hastaneler ve kimya laboratuvarları  başta olmak üzere çalışma alanında oluşan asit buharı, ısı, proses aroması gibi bulaşma (kontaminasyon) kaynağını tamamen çevreleyip, güvenli bir biçimde çalışabilmeyi sağlayan çalışma alanındaki zehirli ve istenmeyen gazları ortamdan uzaklaştıracak emiş gücüne sahip baca bağlantılı cihazlardır.
     Çeker ocaklar kurulu bulunduğu odadaki havayı çekerler. Ye¬terli hacimde havanın mevcut olması gerekir aksi takdirde çeker ocak düzenli olarak çalışmak için yeterli hava hacmini çekeme¬yecektir.
Odanın küçük olması ya da odada çok sayıda çeker ocağın bu¬lunması gibi durumlarda normal oda havalandırması dışında ek bir hava kaynağı gerekebilir. Bu ilave hava makyaj hava olarak bilinir. Makyaj hava beslemesi yeterli değilse ya da makyaj hava kapatılırsa, çeker ocağın gerekli yüzey hızına ulaşması mümkün olmayabilir. Bu da dumanın laboratuvar içine dolmasına neden olabilir.

     Laboratuvara ait havalandirmanın olmazsa olmaz yardımcı unsurlarındandır. Çeker ocaklar genel olarak laboratuvar tezgahlarının uygun bir bölümüne yerleştirilir, kullanım şekline göre içerisine gaz bağlantısı, musluk bağlantıları yapılabilir.

Uygulanan Performans Testleri ;
- Yüzeysel Alın Akış Hızı ve    Debisi’ nin  Belirlenmesi
- Hava Akış Görselleştirilmesi Testi
- Çeker Ocağın Bulunduğu Odanın Hava Hızının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
- Alarm Fonksiyon Testi
 Çeker Ocakların Uzman Ekibimiz tarafından, son teknoloji cihazlar kullanılarak aşağıdaki standartlar referans alınarak yapılmaktadır.
- TS EN 14175-1  Terimler Ve Tarifler
- TS EN 14175-2 Güvenlik Kuralları Ve Performans özellikleri
- TS EN 14175-3 Tip Deneyi Yöntemleri
- TS EN 14175-4 Yerinde Deney Yöntemleri