+90 312 481 80 33
Memnuniyet Anket Formu
Kurum / Firma * :
Yetkili Kişi* :
Anketi Doldurma Tarihi * :
Teklif No / Alınan Hizmet * :
Telefon * :
Faks No :
Şehir :
BC LABORATUVARI'nın hizmetlerini hangi kaynaktan öğrendiniz? Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz. :

Laboratuvar Değerlendirmesi :
Sonuç :
Değerlendirmeyi Yapan(İsim/Tarih/İmza): :
Güvenlik Kodu * : Güvenlik Kodu Resmi Yenile
iş sağlığı ve güvenliği validasyon nedir temiz oda validasyonu biyomedikal kalibrasyon