+90 312 481 80 33
Menüler
HVAC Validasyonu Teknik ŞartnamesiBiyomedikal Metroloji Teknik Şartnamesi

HVAC Validasyonu Teknik Şartnamesi

HVAC SİSTEMİ/TEMİZ ALAN VALİDASYONU PERFORMANS NİTELENDİRMESİ (PQ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1. Ameliyathane, Yoğun Bakım Üniteleri, Laminar Hava Akışlı Oda/Cihazlar ve ve diğer Temiz Alanlarda kurulu olan hijyenik havalandırma sistemleri HVAC Validasyonu’nun Performans Nitelendirmesi (PQ) testleri ISO 14644-1, ISO14644-2, ISO14644-3 ve DIN 1946-4 standartları veya eşdeğeri standartlarda belirtilmiş olan değerler ve bilgiler referans alınarak yapılacaktır.

 
1.1. Hepa / Ulpa Filtre Sızdırmazlık Testi, (D.O.P. (Filter Integrity Test))
1.2. Partikül Sayımı ve Temiz Alanın Sınıflandırılması,
1.3. Hava Debisi, Hava Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi
1.4. Basınç Farkı Ölçümü,
1.5. Hava Akış Karakteristiğinin Görselleştirilmesi Testi
1.6. Sıcaklık ve Nem Ölçümü
1.7.Dekontaminasyon Testi

 

2. Test ve ölçümleri yapacak olan firma bu ölçüm ve testleri yapabilmek için TÜRKAK tarafından TS ISO/IEC 17020 standardına göre verilmiş eğitim belgesine sahip olmalıdır.

 

3. Firmanın sahip olduğu test cihazları TÜRKAK tarafından izlenebilirliği olan güncel tarihli kalibrasyon sertifikasına sahip olmalı ve sertifikalar teklif aşamasında idareye sunulmalıdır.

 

4. Ölçümü yapacak teknik personel,temiz oda konusunda yetkilendirilmiş bir  kuruluştan ISO 14644 ve DIN 1946-4 standartlarından sertifika almış olmalıdır.

 

5. Testler tamamlandıktan sonra yapılan işlemler ve test sonuçları ISO 14644-1, ISO14644-2 ,ISO 14644-3 ve DIN 1946-4 veya muadili standartlara uygun olarak raporlandırılacaktır ve sadece 1(bir )nüsha olarak idareye teslim edilecektir.

 

5.1. Test ve ölçüm raporları sadece idare tarafından kullanılabilecektir; raporlar idarenin yazılı onayı olmaksızın çoğaltılamayacak ve üçüncü şahıslara verilmeyecektir.
5.2. Test ve ölçüm raporları en az 2(iki)yıl firma tarafından saklanacaktır.
5.3. Ölçüm yapılan mahal projelendirilmeli ve ölçüm yapılan noktalar projede belirtilmelidi